دربـاره ما

سرکار خانم قهرمانی زاده مدرس مدرس بین المللی و رسانه و دارای سابقه درخشان در امر آموزش و ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.
ارائه دهنده مدرک بین المللی و آموزش تضمینی به شرط جذب بازار کار
آموزش های آموزشگاه چهره پردازان در سطح بین المللی توسط خانم قهرمانی زاده که دانش آموخته در دانشگاه گرند سیزن مالزی و دانشکده های سنتی چین در زمینه رشته های آرایشی است ،انجام می گردد.