تتو و هاشور

آموزش تتو سه بعدی ، لاین و تری بال ، تری دی و آموزش تتو .... کامل بدن همراه با حجم سازی ، کاور کردن تتو ، آموزش تتو حرفه ای بدن ، ابرو ، صورت ، میکروپیگمنتیشن ، آموزش و خدمات در سطح حرفه ای همراه با ارائه مدرک های بین المللی بصورت حرفه ای .

تایم آموزش توافقی بین آموزشگاه و هنرجو در آموزشگاه چهره پردازان نوین با حضور مدرس سرکار خانم قهرمانی زاده.